Kubaszczyk, J. (2017) “Uschematyzowane wyglądy w teorii dzieła literackiego Romana Ingardena z perspektywy przekładu”, Między Oryginałem a Przekładem, 23(3 (37), pp. 9–25. doi: 10.12797/MOaP.23.2017.37.01.