Lewicki, R. (2023) “O precyzji pojęć przekładoznawczych”, Między Oryginałem a Przekładem, 29(1/59), pp. 9–22. doi: 10.12797/MOaP.29.2023.59.01.