Bukowski, P. de B. (2023) “Między słowem a obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego jako przekładach intersemiotycznych”, Między Oryginałem a Przekładem, 29(1(59), pp. 63–92. doi: 10.12797/MOaP.29.2023.59.04.