Warmuzińska-Rogóż, J. (2023) “Tłumaczki i ich przekłady – różnorodność ról w kontekście kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin”, Między Oryginałem a Przekładem, 29(1/59), pp. 107–126. doi: 10.12797/MOaP.29.2023.59.06.