Rędzioch-Korkuz, A. (2023) “Wokół kluczowych pojęć przekładoznawstwa – tekst wczoraj i dziś”, Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), pp. 9–24. doi: 10.12797/MOaP.29.2023.62.01.