Dębska, K. (2023) “O możliwościach „nowej” historii przekładu na przykładzie kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń”, Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), pp. 69–88. doi: 10.12797/MOaP.29.2023.62.04.