Skotarek, D. J. (2023) “The Importance of the Editor in Translation”, Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), pp. 127–144. doi: 10.12797/MOaP.29.2023.62.07.