Matuszko, K. (2023) “(Nie)zbędność zmian – serialowe adaptacje komiksów w perspektywie przekładu kulturowego (na przykładzie Sandmana i Wednesday)”, Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), pp. 145–161. doi: 10.12797/MOaP.29.2023.62.08.