“10 wykładów na 50-lecie – komunikat poświęcony wydarzeniu naukowemu z prezentacją streszczeń wykładów dziesięciorga prelegentów” (2023) Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), pp. 165–170. Available at: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5527 (Accessed: 22 May 2024).