Kubaszczyk, J. (2019) “Czy przekładoznawstwo to nauka oparta na solidnym fundamencie? Hipoteza podstawowych praw przekładoznawstwa”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), pp. 9–36. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.01.