Dębska, K. (2019) “„O powszechną płci naszej chwałę”: Tłumaczki epoki stanisławowskiej”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), pp. 37–58. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.02.