Solová, R. (2019) “O (politycznych) mechanizmach selekcji tekstów literackich dla czytelnika zagranicznego: Na przykładzie miesięcznika ‘Polska: czasopismo ilustrowane’ w latach pięćdziesiątych XX wieku”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), pp. 73–98. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.04.