Lewicki, R. (2019) “Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(44), pp. 99-116. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.05.