Elbanowski, A. (2019) “„Jesteśmy wspólnikami”: Korespondencja João Guimarãesa Rosy z tłumaczami”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), pp. 117–136. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.06.