Jeleń, K. (2019) “Jak (wy)tłumaczyć punkt widzenia kota? (o rosyjskich przekładach wiersza Wisławy Szymborskiej ‘Kot w pustym mieszkaniu’)”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), pp. 137–158. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.07.