Siwiec, P. (2019) “Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), pp. 159–182. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.08.