Biernacka, A. (2019) “(Nie)znaczące przesunięcia gramatyczno-stylistyczne w tłumaczeniu sądowym”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), pp. 183–198. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.09.