Tomaszkiewicz, T. (2019) “Ewolucja kształcenia tłumaczy zawodowych w kontekście wyzwań współczesnego przekładoznawstwa i wymogów rynku pracy”, Między Oryginałem a Przekładem, 25(2 (44), pp. 199–216. doi: 10.12797/MOaP.25.2019.44.10.