[1]
T. Tomaszkiewicz, “Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań przekładoznawczych”, MOaP, vol. 22, no. 1(31), pp. 43–59, Jul. 2021.