[1]
U. Zaliwska-Okrutna, “Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie”, MOaP, vol. 22, no. 1(31), pp. 91–104, Jul. 2021.