[1]
Łucja Biel, “Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa”, MOaP, vol. 22, no. 1(31), pp. 105–117, Apr. 2016.