[1]
T. Siniawska‑Sujkowska, “Teoria przekładu specjalistycznego w ZSRR i Rosji na tle ogólnej teorii przekładu”, MOaP, vol. 22, no. 2/32, pp. 41–55, Aug. 2016.