[1]
R. Solová, “Egzamin na tłumacza przysięgłego a normy przekładowe: Na przykładzie kryterium terminologii i frazeologii specjalistycznej w polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów ekonomicznych”, MOaP, vol. 22, no. 3(33), pp. 21–40, Jun. 2021.