[1]
P. Jędrzejko and C. Salmeri, “Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré)”, MOaP, vol. 22, no. 4(34), pp. 67–93, Dec. 2016.