[1]
B. Bibik, “Przekłady starożytnych utworów dramatycznych – w zgodzie czy wbrew normom? Kilka refleksji o tradycji przekładoznawczej w Polsce”, MOaP, vol. 22, no. 4(34), pp. 117–134, Dec. 2016.