[1]
M. Pytlak, “Tłumacz między idiolektami: Kilka uwag na temat dylematów towarzyszących przekładowi mowy postaci operowych”, MOaP, vol. 22, no. 3(29), pp. 85–95, Jul. 2021.