[1]
E. Białek, “Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie”, MOaP, vol. 21, no. 4(30), pp. 55–68, Nov. 2015.