[1]
C. Salmeri, “Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami”, MOaP, vol. 21, no. 4(30), pp. 139–152, Nov. 2015.