[1]
M. . Mitura, “Powtórzenie w oryginale, powtórzenie w przekładzie: Uwagi o zjawisku repetycji na materiale ‘Dukli’ Andrzeja Stasiuka i jej wersji francuskiej”, MOaP, vol. 27, no. 1 (51), pp. 87–108, Mar. 2021.