[1]
K. Hejwowski and A. Szczęsny, “Przedmowa”, MOaP, vol. 23, no. 3 (37), p. 7, Sep. 2017.