[1]
R. Lewicki, “O precyzji pojęć przekładoznawczych”, MOaP, vol. 29, no. 1/59, pp. 9–22, Apr. 2023.