[1]
J. Warmuzińska-Rogóż, “Tłumaczki i ich przekłady – różnorodność ról w kontekście kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin”, MOaP, vol. 29, no. 1/59, pp. 107–126, Apr. 2023.