[1]
J. Kubaszczyk, “Czy przekładoznawstwo to nauka oparta na solidnym fundamencie? Hipoteza podstawowych praw przekładoznawstwa”, MOaP, vol. 25, no. 2 (44), pp. 9–36, Jun. 2019.