[1]
R. Lewicki, “Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?”, MOaP, vol. 25, no. 44, pp. 99-116, Jun. 2019.