[1]
R. Lewicki, “Starzenie się przekładów: zmiany języka czy norm tłumaczeniowych?”, MOaP, vol. 25, no. 2 (44), pp. 99–116, Jun. 2019.