[1]
P. Siwiec, “Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski”, MOaP, vol. 25, no. 2/44, pp. 159–182, Jun. 2019.