[1]
P. Siwiec, “Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski”, MOaP, vol. 25, no. 2 (44), pp. 159–182, Jun. 2019.