[1]
A. Biernacka, “(Nie)znaczące przesunięcia gramatyczno-stylistyczne w tłumaczeniu sądowym”, MOaP, vol. 25, no. 2 (44), pp. 183–198, Jun. 2019.