Hejwowski, K., and A. Szczęsna. “Wstęp”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 1(31), Jan. 2016, pp. 7-8, doi:10.12797/MOaP.22.2016.31.00.