Tomaszkiewicz, T. “Coraz Bardziej Interdyscyplinarny Charakter Badań przekładoznawczych”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 1(31), July 2021, pp. 43-59, doi:10.12797/MOaP.22.2016.31.03.