Zaliwska-Okrutna, U. “Quod Hodie Non Est, Cras Erit, Czyli Czego Dziś Nie Ma, będzie Jutro. Qui Multum Habet, Plus Cupit, Czyli Kto Wiele Ma, więcej Pragnie”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 1(31), July 2021, pp. 91-104, doi:10.12797/MOaP.22.2016.31.05.