Hejwowski, K., and K. Dębska. “Przedmowa”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 2/32, Aug. 2016, p. 7, doi:10.12797/MOaP.22.2016.32.01.