Siniawska‑Sujkowska, T. “Teoria przekładu Specjalistycznego W ZSRR I Rosji Na Tle ogólnej Teorii przekładu”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 2/32, Aug. 2016, pp. 41-55, doi:10.12797/MOaP.22.2016.32.04.