Solová, R. “Egzamin Na tłumacza przysięgłego a Normy przekładowe: Na przykładzie Kryterium Terminologii I Frazeologii Specjalistycznej W polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów Ekonomicznych”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 3(33), Oct. 2016, pp. 21-40, doi:10.12797/MOaP.22.2016.33.03.