Muszyńska‑Andrejczyk, A. “Przekłady Oper Giacoma Pucciniego – Normy Translatorskie a Polska Tradycja Teatralna”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 3(33), June 2021, pp. 99-112, doi:10.12797/MOaP.22.2016.33.08.