Jędrzejko, P., and C. Salmeri. “Odpowiedzialność przekładoznawcy, Czyli O normatywności I Granicach Interpretacyjnej Swobody tłumacza (przypadek Johna Le Carré)”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 4(34), Dec. 2016, pp. 67-93, doi:10.12797/MOaP.22.2016.34.06.