Brzozowski, J., and A. Jastrzębska. “Przedmowa”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 2(28), Feb. 2015, pp. 7-8, doi:10.12797/MOaP.21.2015.28.01.