Pamięta‑Borkowska, J. “„Przekład Jako doświadczenie obcego” W kontekście przekładów Literatury Fantasy”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 22, no. 2(28), July 2021, pp. 73-87, doi:10.12797/MOaP.21.2015.28.06.