Manasterska‑Wiącek, E. “Od Stylizacji Do błędu W przekładzie”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 21, no. 4(30), Nov. 2015, pp. 69-88, doi:10.12797/MOaP.21.2015.30.06.