Michałowski, P. “Raport MAK a Dydaktyka przekładu tekstów Specjalistycznych”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 19, no. 3/21, July 2013, pp. 83-92, doi:10.12797/MOaP.19.2013.21.05.