Gumul, E. “O Metodzie Badawczej zapożyczonej Z Psychologii, Czyli Jak Zaprojektować I Przeprowadzić Badanie Za Pomocą Metody protokołów Retrospektywnych W tłumaczeniu Symultanicznym”. Między Oryginałem a Przekładem, vol. 26, no. 4 (50), July 2021, pp. 31-54, doi:10.12797/10.12797/MOaP.26.2020.50.02.